Områden

Juridiska områden att ha koll på

Juridik är ett brett begrepp som innefattar många olika områden du kan behöva hjälp inom. Om su är osäker på vad just ditt juridiska problem gäller kan du leta upp det som passar dig bäst i texten nedan innan du fyllar i formuläret för att få in offerter från olika jurister. Det gör jobbet enklare för alla parter!

Familjerätt, arbetsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik, fastighetsrätt entreprenadrätt med mera.

Familjerätt

Familjerätt handlar om sådant som rör familjen och det privata livet. En vanlig fråga inom familjerätt är vårdnad om barn, alltså vem som har det rättsliga ansvaret för barnet. Vanligast är gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Men familjerätt kan även handla om bodelning när ett par separerar, arvsrätt, gåvorätt eller testamente. 

 

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett stort område och det finns många lagar och regler för företag att följa. En jurist kan hjälpa dig hitta rätt väg framåt när det kommer till affärsuppgörelser, fakturor som inte betalats in, köp och försäljning av företag, affärsutveckling etc. 

Avtalsrätt

Man kan säga att avtalsrätt egentligen ligger under affärsjuridik. Det hanldar om framtagandet av korrekta och juridiskt bindande avtal mellan två parter. En jurist kan exempelvis hjälpa dig att upprätta ett anställningsavtal, hyresavtal eller sekretessavtall. Men du kan även få hjälp att granska ett avtal som du ska skriva på, innan du binder dig till något som kanske inte är vad ni kommit överens om.

 

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd. Det kan exempelvis handla om rätten till betald semester, föräldraledighet, skadrstånd, uppsägning och avsked eller anställningsavtal. Som anställd kan det vara lättare att anlita en jurist som kan sätta ord på vad som är fel på din arbetsplats. Som arbetsgivare är det bra att låta en jurist se över dokument och avtal kring anställdas rättigheter och skyldigheter.

 

Tvistelösning

Tvister är processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden, exempelvis där två företag inte är överens. Ofta går det att lösa tvister innan det blir en långdragen, rättslig process. Det kan spara både tid, pengar och ansikte att komma fram till en uppgörelse parterna emellan. En jurist hjälper dig nå den mest gynnsamma uppgörelsen i din tvist.

 

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt handlar om lagar och regler kring bygge av fastigheter och lokaler, hur försäljning och uthyrning får gå till och vems om har ansvar vid fuskbygge eller byggfel med mera. Både byggfirmor, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner kan behöva en jurist för fastighetsrätt. Rör ditt problem boende, fastigheter eller bygge? Fyll i kontaktformnuläret på startsidan så hittar vi en jurist som kan hjälpa dig!

 

Allmän juridik

Andra typer av juridiska problem kan gälla exempelvis migrations-/asylrätt, socialrätt eller föreningsrätt med mera. Vi hittar den jurist som kan just ditt problemområde. Fyll i kontaktformuläret på startsidan så hjälper vi dig hitta rätt jurist.

© 2024 Jurist-hjalpen.se. Alla rättigheter förbehållna.