Tips om juridik

5 saker du bör veta 

Är du osäker på om du behöver juridisk experthjälp i ett ärende? Här har vi samlat några tips och fakta om juridik och jurister du bör känna till innan du anlitar en.

1. Ju tidigare desto bättre

I många fall är det en fördel att kontakta en jurist tidigt i en tvist. Hur du agerar tidigt i tvisten kan påverka hur stort eller litet problemet blir. Så för att undvika missförstånd, utdragna processer och kostsamma rättskostnader – anlita en jurist direkt, det blir ofta billigare i längden.

2. Skillnaden på en advokat och en jurist

Det kan vara bra att veta att det är stor skillnad på en advokat och en jurist. Advokat är en skyddad titel och för att få kalla sig advokat krävs fem års utbildning samt jur. kand. examen från universitet. Sedan ska advikaten utföra tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet och avlägga advokatexamen, samt bli antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. En advokat synas i sömmarna av Advokatsamfundet för att se till att denne håller sig till god advokatsed och de advokatetiska reglerna.

Jurist är däremot ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig jurist. Vanligtvis syftar man till att man har en juristexamen, men inga krav på vare sig utbildning eller erfarenhet finns. Därför är det viktigt att du noga undersöker din jurists kunskaper och bakgrund innan du anlitar en.

3. Priser

Priset är en viktig faktor för många när det kommer till juridisk hjälp. Många juristbyråer har fasta priser. Exempelvi kan en timmes rådgivning kosta 995 kr, medan den som vill komma ut ur sitt juristmöte med ett färdig gåvobrev, testamente eller skuldebrev kan få betala mer.

Det kan också vara fast pris för löpande hjälp, eller för ett helt arbete – exempelvis om du behöver juristhjälp för att utforma ett bra anställningsavtal.

Ofta kan du kräva ett fast pris för mindre ärenden som avtal, testamenten eller enkel rådgivning. När det gäller större behov, som vid tvistelösning eller brottsmål, gäller ofta timtaxa. Vad denna ligger på ska du alltid få veta i förhand. om det blir en tvist i rätten och du vinner tvingar motparten ofta betyala dina rättskostnader.

4. Då betalar staten

Om du är misstänk för ett brott som kan ge mer än sex månaders fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. Denna kostnad står staten för, och du kan få en försvarsadvokat utsett åt dig av rätten. Men ofta är det bättre att välja en försvarare själv, då den du får tilldelad kanske inte alltid är specialiserad på brottsmål. Du kan välja en försvarare på bland annat Advokatsamfundets hemsida.

5. Lita på magkänslan!

Behöver du en jurist eller advokat för en tvist kommer det att kosta pengar, det går inte att komma undan. Ett första samtal för genomgång och rådgivning är ofta gratis och ger juristen en bra bild av ditt mål, oavsett om det handlar om familjerätt, entrepenadrätt, avtalsrätt, civilrätt, arbetsrätt, konsumentjuridik, bolagsrätt eller straffrätt etc. 

Genom att komma väl förberedd med dokument, kvitton, mejl, foton, avtal, datum och annat som kan vara relevant så kan processen gå mycket smidigare och snabbare – och på så sätt kosta mindre.

En jurist ska inte åta sig ett uppdrag om denne inte har tid eller kunskap för det, men ibland händer det ändå. Därför är det viktigt att du jämför olika jurister och väljer den som känns bäst och som verkar ha koll på just ditt juridiska område. 

© 2024 Jurist-hjalpen.se. Alla rättigheter förbehållna.